Skip to main content

Privacy statement

MEER interieur spant zich naar alle redelijkheid in, alle privacy gevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. MEER interieur respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: MEER interieur
Website: www.meerinterieur.nl & www.meerinterieur.com
KvK: 56077505
BTW nummer: NL126412236B01

E-mailadres
Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien dit noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Klikgedrag
Van bezoekers aan de website meerinterieur.nl en meerinterieur.com worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's en het klikgedrag. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden. MEER interieur maakt geen gebruik van cookies om gegevens op uw computer op te slaan.

Links naar andere websites
Op de website treft u links aan naar andere websites. MEER interieur draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria
- Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
- Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
- Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
- Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MEER interieur
Karel Doormanstraat 16-18
3262 PD Oud-Beijerland
0346 357500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.